Annual Meeting 19/10/2022 Cyfarfod Blynyddol

Our annual meeting will be taking place online at 8pm on Wednesday 19 October, with the following agenda:

 1. Chairman’s report
 1. Treasurer’s report
 1. Secretary’s report
 1. Saint David’s Day Dinner 2023
 1. Welsh Chapel
 1. The future of the society
 1. Election of Committee Members
 1. AOB

If you wish to attend, please send an email to info@welshsociety.ie for the joining instructions.

Bydd ein cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal ar-lein am 8pm ddydd Mercher 19 Hydref, gyda’r agenda ganlynol:

 1. Adroddiad y Cadeirydd
 1. Adroddiad y Trysorydd
 1. Adroddiad yr Ysgrifenyddes
 1. Cinio Dydd Gŵyl Dewi 2023
 1. Capel Cymraeg
 1. Dyfodol y Gymdeithas
 1. Etholiad ar gyfer y Pwyllgor
 1. UFA

Os hoffech fynychu â ni, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie am y cyfarwyddiadau ymuno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *