AGM & social evening 22/11/18 CCB & noson gymdeithasol

A reminder that we will be holding our Annual General Meeting (AGM) at 8pm next Thursday November 22 at Doyle’s Bar, College Street, Dublin 2.  We have a private room booked for our use – light food will also be provided during the evening, so this is a good opportunity to meet and socialise with other Draig Werdd members.

Among the topics to be discussed will be the future of the society – whether we wish to continue as a formal society with elected committee, bank account, general meetings etc. or whether it would be better to go forward on a more informal basis with communication via social media etc.   Please make every effort to attend so that we can have a comprehensive and inclusive discussion on the future of the society.

Nodyn i atgoffa ein bod ni’n cynnal ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) am 8yh ar nos Iau nesaf, Tachwedd 22 yn Doyle’s Bar, College Street, Dulyn 2. Mae gennym ystafell breifat ar ein cyfer – bydd bwyd ysgafn hefyd yn cael ei ddarparu yn ystod y noson, felly bydd hwn yn gyfle da i gwrdd ac i gymdeithasu gydag aelodau eraill Draig Werdd.

Ymhlith y pynciau i’w trafod bydd dyfodol y gymdeithas – a ydym am barhau fel cymdeithas ffurfiol â phwyllgor etholedig, cyfrif banc, cyfarfodydd cyffredinol ac ati, neu a fyddai’n well mynd ymlaen yn anffurfiol gyda chyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol ayb?  Gwnewch bob ymdrech i fynychu’r noson er mwyn i ni gael trafodaeth gynhwysfawr a chynhwysol ar ddyfodol y gymdeithas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *