AGM 2016 CCB

The Draig Werdd Annual General Meeting for 2016 took place in Dublin on 20th October.  The following committee was elected to serve for the coming year:

Richard Morgan (chairperson)
Anne Buttimore (secretary)
Geraint Waters (treasurer)
Gareth Llwyd Jones
Eifion Williams

Thanks and appreciation was expressed at the meeting to the outgoing chairperson, Robin Smith, who stepped down after over eight years in the position, and to the outgoing secretary Richard Bonney.   A report was given to the meeting on the status of the campaign to erect a plaque on the old Welsh chapel in Talbot Street and a discussion on this took place – a status update will be issued shortly to members.  The meeting was also informed of plans for our St. David’s Day celebrations in 2017 which have now been finalised – these will be publicised early in the new year.

Draig Werdd logo

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Draig Werdd ar gyfer 2016 yn Nulyn ar 20 Hydref. Etholwyd y pwyllgor dilynol i wasanaethu am y flwyddyn i ddod:

Richard Morgan (cadeirydd)
Anne Buttimore (ysgrifennydd)
Geraint Waters (trysorydd)
Gareth Llwyd Jones
Eifion Williams

Mynegwyd diolchgarwch a gwerthfawrogiad yn y cyfarfod i’r cadeirydd ymadawol, Robin Smith, a gadawodd ar ôl dros wyth mlynedd yn y swydd, ac i’r ysgrifennydd sy’n ymadael Richard Bonney. Rhoddwyd adroddiad i’r cyfarfod ar statws yr ymgyrch i godi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street a chawsom drafodaeth amdano – bydd diweddariad statws yn cael ei gyhoeddi yn fuan i’r aelodau. Hysbyswyd y cyfarfod hefyd am ein cynlluniau ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn 2017 sydd erbyn hyn wedi eu cwblhau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *