Yma o Hyd

The Irish Times website has published a video of Dublin Welsh Male Voice Choir singing Dafydd Iwan’s stirring song Yma o Hyd (Still Here), the adopted anthem of the Welsh soccer team, recorded on the evening that Wales played their opening game in the 2022 World Cup.  The video can be viewed at https://www.irishtimes.com/video/video/2022/11/22/dublins-welsh-male-voice-choir-perform-yma-o-hyd/.

Dublin Welsh choir is always keen to attract new members, particularly Welsh people who are living in Ireland.


Mae gwefan yr Irish Times wedi cyhoeddi fideo o Gôr Meibion Cymry Dulyn yn canu cân gynhyrfus Dafydd Iwan Yma o Hyd, anthem fabwysiedig tîm pêl-droed Cymru, a recordiwyd ar y noson y chwaraeodd Cymru eu gêm agoriadol yng Nghwpan y Byd 2022. Gellir gweld y fideo trwy fynd i https://www.irishtimes.com/video/video/2022/11/22/dublins-welsh-male-voice-choir-perform-yma-o-hyd/ .

Mae côr Cymry Dulyn yn awyddus i ddenu aelodau newydd, yn enwedig Cymry sy’n byw yn Iwerddon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *