Welsh conversation in Cork / Sgwrsio yn y Gymraeg yn Cork

Members in the Cork area interested in practising their Welsh conversation are asked to contact Meirion Gwril (aka Martin Ball) at meiriongwril@gmail.com with a view to setting up a conversation group that would meet either monthly or fortnightly (according to demand). To be viable we feel a minimum of half a dozen people is needed.   Also, an absolute beginners class could be organized as part of such a group if enough interest is shown.
The aim would be to start this group towards the end of January 2018. A small charge to cover costs of room booking might be needed, dependent on numbers and where we decide to meet.

Gofynnir i aelodau yn ardal Cork sydd â diddordeb mewn sgwrsio yn Gymraeg i gysylltu â Meirion Gwril (aka Martin Ball) ar meiriongwril@gmail.com gyda’r bwriad o sefydlu grŵp sgwrsio a fyddai’n cwrdd bob mis neu bob pythefnos (yn ôl y galw). Er mwyn bod yn hyfyw, teimlwn fod angen o leiaf hanner dwsin o bobl. Hefyd, gellid trefnu dosbarth dechreuwyr llawn fel rhan o’r grŵp os oes digon o ddiddordeb i’w gael.

Y nod fyddai cychwyn y grŵp hwn tua diwedd Ionawr 2018. Efallai y bydd angen tâl bach i dalu am gostau llety, yn ddibynnol ar y niferoedd a lle rydym yn penderfynu cwrdd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *