St. David’s Party / Parti Gŵyl Dewi

Thanks to all those who came to our St. David’s Day party in the Dropping Well in Dublin on 1st March and especially to Robin Barnett, British Ambassador in Ireland, for joining us in our celebrations.   And special thanks to all those who contributed to the success of the evening with flowers, Welsh cakes and crisps, bara brith, spot prizes and readings and to members of Dublin Welsh male voice choir for leading the singing.   Once again we had a very enjoyable and successful evening, celebrating our national day in Dublin.   Go to welshsociety.ie/gallery/ to see some photos from the evening.

Diolch i bawb a ddaeth i’n parti Gŵyl Dewi yn y Dropping Well yn Nulyn ar 1 Mawrth ac yn enwedig i Robin Barnett, Llysgennad Prydeinig yn Iwerddon, am ymuno â ni yn ein dathliadau. A diolch yn arbennig i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson gyda blodau, piciau ar y maen a chreision Cymreig, bara brith, gwobrwyon raffl a darlleniadau ac i aelodau Côr Meibion Cymry Dulyn am arwain y canu. Unwaith eto, cawsom noson bleserus a llwyddiannus iawn, gan ddathlu ein diwrnod cenedlaethol yn Nulyn. Ewch i www.welshsociety.ie/cymraeg/oriel i weld rhai lluniau o’r noson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *