St. David’s Day Party 1/3/2019 Parti Gwyl Dewi

Don’t forget – our St. David’s Day party will be taking place at 8pm next Friday in the Dropping Well, Milltown, Dublin 6.  Come and celebrate St. David’s Day in Dublin and if you haven’t already done so, celebrate Wales’ great win against England with us.  Private room, food, drink, music, readings and plenty of hwyl.   Tickets €10, payable on the night.

Peidiwch ag anghofio – bydd ein parti Gŵyl Dewi yn cael ei gynnal am 8pm nos Wener nesaf yn y Dropping Well, Milltown, Dulyn 6. Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Nulyn ac os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny, i ddathlu buddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr gyda ni. Ystafell breifat, bwyd, diod, cerddoriaeth, darlleniadau a llawer o hwyl. Tocynnau €10, yn daladwy ar y noson.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *