Sale of prints / Gwerthiant printiau

Aled Owen-Thomas, from Carmarthenshire, now living in Galway is a landscape photographer and is currently holding a print sale on his website. Included are a few prints of Wales. You can see what’s on offer here:
http://www.aledowenthomas.com/index.php/landscape/spring-sale/

There may be a discount available on some prints that aren’t in the sale if you say that you’re from Draig Werdd, so feel free to contact Aled with any questions.


Mae Aled Owen-Thomas, yn wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, sydd bellach yn byw yn Galway yn ffotograffydd tirlun ac yn cynnal gwerthiant printiau ar ei wefan. Mae rhai printiau o Gymru wedi’u cynnwys. Gallwch weld beth sydd ar gael yma:
http://www.aledowenthomas.com/index.php/landscape/spring-sale/

Efallai y bydd disgownt ar gael ar rai printiau sydd ddim yn y gwerthiant os byddwch yn dweud eich bod yn aelod o’r Ddraig Werdd, felly mae croeso i chi gysylltu ag Aled gydag unrhyw gwestiynau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *