Postal address in Ireland / Cyfeiriad post yn Iwerddon

Dalen (Llyfrau) Ltd. is a Welsh company which publishes the Asterix and Tintin series in Irish under the name Dalen Éireann.   They are currently looking for someone to provide an address in Ireland at which customers may contact them by post, which will then be forwarded to the company in Wales.  They pay a fee of £150 annually for provision of this service, in addition to covering all postage costs.   They currently receive most of their correspondence via email, but it is important for them to have a mailing address in Ireland.

If you know of anyone who currently provides such a service, or if you have a permanent address in Ireland and are interested in providing this service yourself, please contact Alun Ceri Jones at Dalen (Llyfrau) on acj@dalenllyfrau.com.

Tintin ac Asterix

Mae Dalen (Llyfrau) Cyf yn gwmni Cymreig sy’n cyhoeddi’r cyfresi Asterix a Tintin yn yr Wyddeleg o dan yr enw Dalen Éireann. Ar hyn o bryd maent yn chwilio am rywun i ddarparu cyfeiriad yn Iwerddon lle gall cwsmeriaid gysylltu â nhw drwy’r post, a fydd wedyn yn cael ei anfon ymlaen at y cwmni yng Nghymru. Maent yn talu ffi o £150 yn flynyddol ar gyfer darparu’r gwasanaeth hwn, yn ogystal â chost anfon unrhyw ohebiaeth bost ymlaen. Ar hyn o bryd maent yn cael y rhan fwyaf o’u gohebiaeth drwy e-bost, ond mae’n bwysig iddynt gael cyfeiriad post yn Iwerddon.

Os ydych yn gwybod am unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn darparu gwasanaeth o’r fath, neu os oes gennych gyfeiriad sefydlog yn Iwerddon ac â diddordeb mewn darparu’r gwasanaeth hwn eich hun, cysylltwch ag Alun Ceri Jones yn Dalen (Llyfrau) ar acj@dalenllyfrau.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *