Hawl i Holi

We had a very enjoyable, interesting and successful recording of the BBC Radio Cymru programme “Hawl i Holi” with Dewi Llwyd on Monday evening Oct 2nd in the Academy Plaza hotel in central Dublin.  The panel,  consisting of Draig Werdd members Bethan Kilfoil and Nerys Williams along with Guto Bebb MP and Stephen Brooks who came over from Wales, responded to a number of questions posed by members of the audience, many of whom also added their own views to the discussion.  The programme was broadcast on Radio Cymru the following evening on Oct 3rd, but if you missed it and would like to hear the discussions, it is available to listen on the BBC iPlayer until 2 November at  http://www.bbc.co.uk/programmes/b096nvpz.

Cawsom recordiad mwynhaol, diddorol a llwyddiannus o’r rhaglen BBC Radio Cymru “Hawl i Holi” gyda Dewi Llwyd ar nos Lun, Hydref 2 yng ngwesty’r Academy Plaza yng nghanol Dulyn. Ymatebodd y panel, a oedd yn cynnwys yr aelodau Draig Werdd Bethan Kilfoil a Nerys Williams gyda Guto Bebb AS a Stephen Brooks a ddaeth draw o Gymru, i nifer o gwestiynau a godwyd gan aelodau’r gynulleidfa, llawer ohonynt a oedd hefyd wedi ychwanegu eu barn eu hunain i’r drafodaeth. Cafodd y rhaglen ei ddarlledu ar Radio Cymru y noson ddilynol ar 3 Hydref, ond os hoffech chi glywed y trafodaethau, bydd y rhaglen ar gael i wrando arno tan 2 Tachwedd ar http://www.bbc.co.uk/programmes/b096nvpz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *