Happy St. David’s Day! / Dydd Gwyl Dewi hapus!

Happy St. David’s Day from Draig Werdd, wherever you happen to be in the world.¬† ¬†Enjoy the day and celebrate your Welshness!

Dydd Gwyl Dewi hapus o Gymdeithas Draig Werdd, lle bynnag y byddwch yn y byd. Mwynhewch y diwrnod a dathlwch eich Cymreictod!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *