Happy new year / Blwyddyn newydd dda

A happy new year from Draig Werdd to all our members/followers, and we hope that 2017 will bring good fortune to yourselves and to the society.   We are planning a number of activities for the early part of the year, including our St. David’s Day celebration, which will be taking place on Saturday March 4th in the Hampton Hotel in Donnybrook in Dublin.   This will be a dinner with guest speaker Huw Llewellyn Davies from Wales, so make a note in your diary – full details will be circulated later in January.  We are also making preparations for an unveiling ceremony for the plaque on the old Welsh chapel in Talbot Street in Dublin and will be sending out further details when these have been finalised.   In the meantime we’d like to wish you much happiness in 2017 and look forward to seeing you at one of our functions during the year.

Blwyddyn newydd dda i’n holl aelodau/ddilynwyr o’r Ddraig Werdd, ac rydym yn gobeithio y bydd 2017 yn dod â lwc dda i chithau ac i’r gymdeithas. Rydym yn cynllunio nifer o weithgareddau ar gyfer y rhan gyntaf y flwyddyn, gan gynnwys ein dathliadau ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, a fydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Sadwrn Mawrth 4ydd yn Ngwesty’r Hampton yn Donnybrook yn Nulyn. Bydd hyn yn ginio gyda’r siaradwr gwadd Huw Llewellyn Davies o Gymru, felly gwnewch nodyn yn eich dyddiadur – bydd manylion llawn yn cael eu dosbarthu yn ddiweddarach ym mis Ionawr. Rydym hefyd yn gwneud paratoadau ar gyfer seremoni dadorchuddio’r plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street yn Nulyn, a byddwn yn anfon rhagor o fanylion pan fyddent wedi eu cwblhau. Yn y cyfamser, hoffem ddymuno lawer o hapusrwydd i chi yn 2017 ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn un o’n gweithgareddau yn ystod y flwyddyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *