England v Wales 10/02/2018 Lloegr v Cymru

We will be meeting once again at Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dublin 2 on Saturday 10 February for Wales’ next match in the Six Nations against England.  Kick-off is at 4.45pm.  We have a reserved area upstairs but if possible, please arrive by 1pm prior to the start of the preceding game between Ireland and Italy, so that the space is not taken.  All welcome to join us – look for the red shirts!

Byddwn yn cwrdd unwaith eto yn nhafarn Doheny & Nesbitts, Upper Baggot Street, Dulyn 2 ddydd Sadwrn 10 Chwefror i wylio gêm nesaf Cymru yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad yn erbyn Lloegr. Mae’r gêm yn dechrau am 4.45pm. Mae gennym ardal neilltuedig i fyny’r grisiau ond byddai’n dda os gallwch chi gyrraedd erbyn 1pm cyn dechrau’r gêm flaenorol rhwng Iwerddon a’r Eidal, er mwyn i ni gadw’r lle ar gyfer gêm Cymru. Croeso i ymuno â ni – edrychwch am y crysau cochion!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *