EGM report / Adroddiad y CCA

An EGM took place on 23 November 2022 to discuss a proposal to suspend the constitution of the society which would remove the necessity to hold an AGM and to elect a committee, and to appoint a number of trustees to manage the assets of the society.

After some discussion it was decided to continue for the present with a reduced committee of 4 members, pending a revision of the constitution to replace the management of the society with a less formal and more flexible structure.  An EGM will be held in May 2023 to consider the proposed changes to the constitution.

Minutes of the EGM can be read here.

Cynhaliwyd CCA ar 23 Tachwedd 2022 i drafod cynnig i atal cyfansoddiad y gymdeithas a fyddai’n dileu’r angen i gynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac ethol pwyllgor, ac i benodi nifer o ymddiriedolwyr i reoli asedau’r gymdeithas.

Wedi peth trafodaeth penderfynwyd parhau am y tro gyda phwyllgor o 4 aelod, tra’n aros am adolygiad o’r cyfansoddiad i ddisodli rheolaeth y gymdeithas gyda strwythur llai ffurfiol a mwy hyblyg. Cynhelir CCA ym mis Mai 2023 i ystyried y newidiadau arfaethedig i’r cyfansoddiad.

Gellir darllen cofnodion y CCA (yn Saesneg) yma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *