EGM 23/11/2022 CCA

Following a decision taken at our AGM on 19th October, we will be holding an online EGM via Zoom at 8.30pm on Wednesday 23rd November.  The EGM is being called to discuss the following proposal:

It is proposed that the constitution of the society be suspended, with the effect that management of the society by a committee and the holding of an annual general meeting is also suspended.  Any activities will be managed through the Draig Werdd website and the Draig Werdd Facebook group, which will continue to operate.  A number of trustees will be elected to manage the society’s assets – these consist solely of an AIB current account. 

We’d like to encourage as many people as possible to join the meeting in order to contribute to the discussion on the future running of the society.  If you would like to take part, please send an email to info@welshsociety.ie for the joining instructions.


Yn dilyn penderfyniad a wnaed yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 19eg Hydref, byddwn yn cynnal CCA ar-lein am 8.30pm ddydd Mercher 23 Tachwedd. Mae’r CCA yn cael ei alw i drafod y cynnig canlynol:

Cynigir bod cyfansoddiad y gymdeithas yn cael ei atal, gyda’r effaith bod rheolaeth y gymdeithas gan bwyllgor a chynnal cyfarfod cyffredinol blynyddol hefyd yn cael ei atal. Bydd unrhyw weithgareddau yn cael eu rheoli trwy wefan Draig Werdd a grŵp Facebook Draig Werdd, a fydd yn parhau i weithredu. Bydd nifer o ymddiriedolwyr yn cael eu hethol i reoli asedau’r gymdeithas – mae’r rhain yn cynnwys cyfrif AIB yn unig.

Rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i ymuno â’r cyfarfod er mwyn cyfrannu at y drafodaeth ar rediad y gymdeithas yn y dyfodol. Os hoffech gymryd rhan, anfonwch e-bost at info@welshsociety.ie i dderbyn y cyfarwyddiadau ymuno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *