Digwyddiad Cloi LIVE Closing Event 12/5/23

The LIVE Project, which has been running for the past 3 years, is coming to a close, and they are inviting their Irish and Welsh friends to join them in  Co. Kerry, on Friday, 12th May 2023, for a day to talk about their work, outputs, and the future of regenerative tourism on the Iveragh and Llŷn peninsulas.

More information and registration on their website at https://www.ecomuseumlive.eu/live-final-event

Mae’r Prosiect LIVE, sydd wedi bod yn rhedeg am y 3 blynedd diwethaf, yn dod i ben, ac maen nhw’n gwahodd eu ffrindiau Gwyddelig a Chymreig i ymuno â nhw yn Swydd Kerry, ar ddydd Gwener 12 Mai 2023, am ddiwrnod i siarad am eu gwaith, eu cynnyrch, a dyfodol twristiaeth adfywiol ar benrhyn Iveragh a Llŷn.

Mwy o wybodaeth a chofrestru ar eu gwefan ar https://cy.ecomuseumlive.eu/live-final-event

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *