Daniel Morden in Bray 17/11/2017

Mermaid Arts Centre in Bray, Co. Wicklow has invited Welsh storyteller and author Daniel Morden and his musicians to perform as part of YARN Storytelling Festival Bray on Friday 17th November at 8pm. Any support of the event would be gratefully received. Tickets are on sale now and cost €12/10. The performance will take place upstairs in Bray’s beautiful Town Hall and will be a very atmospheric and memorable event. Further information is available at http://www.mermaidartscentre.ie/events/details/stolen-there-is-still-hope.

Mae Canolfan Celfyddydau’r Mermaid yn Bray, Co. Wicklow wedi gwahodd y storïwr a’r awdur o Gymru, Daniel Morden a’i gerddorion, i berfformio fel rhan o Ŵyl Straeon YARN Bray ddydd Gwener 17 Tachwedd am 8pm. Byddai croeso i unrhyw gefnogaeth i’r digwyddiad. Mae’r tocynnau ar werth nawr ac yn costio € 12/10. Bydd y perfformiad yn cael ei gynnal lan llofft yn Neuadd y Dref, Bray a bydd yn ddigwyddiad atmosfferig a chofiadwy iawn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar http://www.mermaidartscentre.ie/events/details/stolen-there-is-still-hope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *