Chapel plaque update / Newyddion plac y capel

We’re now nearly half-way towards our target for erecting a plaque on the old Welsh chapel in Talbot Street, Dublin, to commemorate its use as a Welsh place of worship and centre of the Welsh community in Dublin from 1838-1939.   Let’s keep the momentum going towards the finishing line – if you haven’t yet contributed then go to https://www.gofundme.com/welshchapel to leave your donation.   Don’t leave it till later, just do it now – it only takes a few clicks of the mouse!

Plaque

Rydym yn awr yn bron i hanner-ffordd tuag at ein targed ar gyfer codi plac ar yr hen gapel Cymraeg yn Talbot Street, Dulyn, i ddathlu ei ddefnydd fel man addoliad Cymraeg a chanol y gymuned Gymreig yn Nulyn 1838-1939. Gadewch i ni gynnal y momentwm tuag at y llinell derfyn – os nad ydych chi wedi cyfrannu eto ewch i https://www.gofundme.com/welshchapel i adael eich rhodd. Peidiwch â’i adael tan yn hwyrach, gwnewch yn awr – mae’n ddim ond yn cymryd rhai cliciau ar y llygoden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *