Book launch 26/04/23 Lansiad llyfr

Draig Werdd member Nerys Williams invites everyone to a launch of her book of poetry, Republic, which is taking place at 7pm on Wednesday 26th April in Books Upstairs, 17 D’Olier Street, Dublin.

Nerys describes it as a mad prose poetry volume looking at bilingualism, west Wales, community, post punk music and some Brexit thoughts.  She might even play a little Welsh post punk music.  The book is being launched by Bethan Kilfoil.

Mae Nerys Williams, un o’n haelodau, yn gwahodd pawb i lansiad ei chyfrol o farddoniaeth, Republic, a gynhelir am 7pm nos Fercher 26 Ebrill yn Books Upstairs, 17 D’Olier Street, Dulyn.

Mae Nerys yn ei disgrifio fel cyfrol o ryddiaith wallgof yn edrych ar ddwyieithrwydd, gorllewin Cymru, cymuned, cerddoriaeth post pync ac ychydig o syniadau am Brexit. Efallai y bydd hi hefyd yn chwarae ychydig o gerddoriaeth post pync Cymraeg. Mae’r llyfr yn cael ei lansio gan Bethan Kilfoil.

Gwybodaeth lawn yma: https://booksupstairs.ie/all-events/nerys/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *