2 thoughts on “Welsh connections of Dublin / Cysylltiadau Cymreig Dulyn”

  1. Yr erthyglau yn hynod o ddifyr!!
    Roedd fy nhaid – E Wynn Jones – yn arfer pregethu yn y Capel Cymraeg yn Nulyn pan oedd yn weinidog yng Nghapel Tabernacl, Caergybi. Roedd fy nhad a’m modryb yn gyfarwydd iawn â’r ddinas a hithau – fy modryb Enid a nghyflwynodd innau i’r ddinas am y tro cyntaf.
    Lle gwahanol iawn i’r ddinas sydd ohoni heddiw!

    1. Diolch am yr ymateb, Gwyneth. Diddorol i glywed bod eich taid wedi pregethu yn yr hen gapel pan oedd yn weinidog yng Nghaergybi – mae’n hyfryd i gael cysylltiad personol gyda’r capel. Fel mae’n digwydd, mae’r hen lestri cymun o Fethel yn cael eu cadw yng nghapel Hyfrydle yng Nghaergybi (lle oedd perthynas i finnau – Henry James – yn weinidog am flynyddoedd hefyd).

Leave a Reply to Geraint Waters Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *